kelab rakan masjid: 2008

Ahli Ibadah dengan Pelacur yang Cantik Jelita
Al-Hasan meriwayatkan, bahawa dahulu ada seorang pelacur yang sangat cantik jelita. Dia tidak mahu melayani orang yang datang kecuali jika dibayar sebanyak seratus dinar.
Secara kebetulan pada suatu hari ada seorang ahli ibadah yang melihat wajah pelacur cantik itu sehingga membuatkan ahli ibadah itu tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Kerana lelaki ahli ibadah itu mengetahui, bahawa untuk dapat dilayani oleh pelacur cantik itu orang harus memberinya wang sebanyak seratus dinar, maka lelaki ahli ibadah itu akhirnya pergi mencari pekerjaan untuk mengumpulkan wang sebanyak itu. Setelah wang sebanyak seratus dinar itu dapat dikumpulkan, dia pun pergi menemui pelacur cantik itu serta berkata kepadanya: “Kecantikanmu telah membuatkan aku benar-benar tergoda, oleh kerana itu, aku telah berusaha sedaya upayaku untuk mendapatkan wang seratus dinar sebagaimana yang engkau kehendaki itu.”
Wanita pelacur itu berkata: “Silakan masuk ke rumahku.”
Dengan tidak berfikir panjang, ahli ibadah itu langsung masuk ke rumahnya. Di dalam rumah pelacur yang cantik jelita itu ada tersedia sebuah tempat tidur yang dibuat dari emas. Pelacur itu lalu duduk di atas tempat tidurnya dan berkata: “Marilah segera mendekatiku.”
Ketika lelaki ahli ibadah itu bermaksud untuk memuaskan nafsunya, pada waktu itu juga tiba-tiba ia ingat kepada Allah sehingga menggigil seluruh tubuhnya. Kepada wanita pelacur tersebut lelaki ahli ibadah itu berkata: “Biarlah aku pergi saja meninggalkan kamu dan wang yang jumlahnya seratus dinar itu ambillah olehmu!”
Wanita pelacur itu kembali bertanya: “Apakah sebenarnya yang terjadi atas dirimu, bukankah kamu telah tergila-gila kepadaku sehingga kamu membanting tulang dan mengeluarkan peluh untuk mendapatkan wang sebanyak seratus dinar? Pada saat ini kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan itu, akan tetapi mengapa kamu akan meninggalkan aku?”
Lelaki ahli ibadah itu berkata: “Sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT dan juga atas kedudukanku selama ini di sisi-Nya. Berkemungkinan kerana aku akan pergi meninggalkan kamu, kamu merasa benci kepadaku, ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku juga sangat membenci kamu kerana Allah.
Wanita pelacur itu berkata: “Jika yang kamu katakan itu benar, aku tidak akan bersuami kepada orang lain melainkan kamu.”
Lelaki ahli ibadah itu berkata: “Biarlah aku keluar!”
Wanita pelacur itu menjawab: “Tidak, kecuali bila kamu mahu menjadi suamiku.”
“Tidak, biarlah aku keluar dari rumahmu ini!” kata lelaki itu.
Wanita itu kembali bertanya: “Apakah yang membuatmu merasa keberatan bila aku memohon kepadamu supaya engkau mahu menikahi aku?”
Lelaki itu menjawab: “Untuk menjadi isteriku boleh saja, akan tetapi aku harus pergi meninggalkan tempat ini kembali ke tempat biasanya aku melakukan ibadah.”
Selepas berkata demikian, lelaki ahli ibadah itu langsung pergi meninggalkan rumah pelacur tersebut. Begitu juga dengan wanita pelacur itu ia ikut serta keluar dari daerahnya untuk bertaubat kepada Allah dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya. Wanita pelacur itu terus berjalan, hingga akhirnya ia sampai ke tempat asal lelaki ahli ibadah tersebut.
Kepada ahli ibadah tersebut seseorang datang menemuinya dan berkata: “Sesungguhnya permaisurimu telah datang kepadamu.”
Ketika ahli ibadah melihat kedatangan wanita itu, ia terkejut dan langsung terjatuh dalam pelukan wanita pelacur yang cantik jelita itu. Pada waktu itu juga lelaki ahli ibadah tersebut menghembuskan nafasnya yang terakhir. Melihat keadaan demikian, kepada orang yang hadir wanita pelacur yang telah bertaubat itu bertanya? “Apakah lelaki idamanku yang telah meninggalkanku buat selama-lamanya ini ada mempunyai saudara?”
Orang yang hadir pada waktu itu menjawab: “Ia ada mempunyai seorang saudara lelaki, akan tetapi saudara lelakinya itu hidup dalam keadaan kemiskinan.”
“Jika memang demikian, aku akan menikah dengannya sebagai ganti dari lelaki yang aku cintai ini,” kata wanita itu.
Akhirnya wanita tersebut menikah dengan saudara lelaki ahli ibadah itu dan dari hasil pernikahan tersebut, Allah SWT mengurniakan kepada mereka sebanyak tujuh orang anak yang kemudian ketujuh orang anak tersebut menjadi nabi semuanya.


Sebuku Roti Penebus Dosa
Abu Burdah bin Musa Al-Asy’ari meriwayatkan, bahawa ketika menjelang wafatnya Abu Musa pernah berkata kepada puteranya: “Wahai anakku, ingatlah kamu akan cerita tentang seseorang yang mempunyai sebuku roti.”
Dahulu kala di sebuah tempat ibadah ada seorang lelaki yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Ibadah yang dilakukannya itu selama lebih kurang tujuh puluh tahun. Tempat ibadahnya tidak pernah ditinggalkannya, kecuali pada hari-hari yang telah dia tentukan. Akan tetapi pada suatu hari, dia digoda oleh seorang wanita sehingga diapun tergoda dalam pujuk rayunya dan bergelumang di dalam dosa selama tujuh hari sebagaimana perkara yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri.
Setelah ia sedar, maka ia lalu bertaubat, sedangkan tempat ibadahnya itu ditinggalkannya, kemudian ia melangkahkan kakinya pergi mengembara sambil disertai dengan mengerjakan solat dan bersujud.
Akhirnya dalam pengembaraannya itu ia sampai ke sebuah pondok yang di dalamnya sudah terdapat dua belas orang fakir miskin, sedangkan lelaki itu juga bermaksud untuk menumpang bermalam di sana, kerana sudah sangat letih dari sebuah perjalanan yang sangat jauh, sehingga akhirnya dia tertidur bersama dengan lelaki fakir miskin dalam pondok itu.
Rupanya di samping kedai tersebut hidup seorang pendita yang ada setiap malamnya selalu mengirimkan beberapa buku roti kepada fakir miskin yang menginap di pondok itu dengan masing-masingnya mendapat sebuku roti. Pada waktu yang lain, datang pula orang lain yang membagi-bagikan roti kepada setiap fakir miskin yang berada di pondok tersebut, begitu juga dengan lelaki yang sedang bertaubat kepada Allah itu juga mendapat bahagian, kerana disangka sebagai orang miskin.
Rupanya salah seorang di antara orang miskin itu ada yang tidak mendapat bahagian dari orang yang membahagikan roti tersebut, sehingga kepada orang yang membahagikan roti itu ia berkata: “Mengapa kamu tidak memberikan roti itu kepadaku.”
Orang yang membagikan roti itu menjawab: “Kamu dapat melihat sendiri, roti yang aku bagikan semuanya telah habis, dan aku tidak membagikan kepada mereka lebih dari satu buku roti.”
Mendengar ungkapan dari orang yang membagikan roti tersebut, maka lelaki yang sedang bertaubat itu lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya dan memberikannya kepada orang yang tidak mendapat bahagian tadi. Sedangkan keesokan harinya, orang yang bertaubat itu meninggal dunia.
Di hadapan Allah, maka ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan oleh orang yang bertaubat itu selama lebih kurang tujuh puluh tahun dengan dosa yang dilakukannya selama tujuh malam. Ternyata hasil dari timbangan tersebut, amal ibadat yang dilakukan selama tujuh puluh tahun itu dikalahkan oleh kemaksiatan yang dilakukannya selama tujuh malam. Akan tetapi ketika dosa yang dilakukannya selama tujuh malam itu ditimbang dengan sebuku roti yang pernah diberikannya kepada fakir miskin yang sangat memerlukannya, ternyata amal sebuku roti tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama tujuh malam itu.
Kepada anaknya Abu Musa berkata: “Wahai anakku, ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sebuku roti itu!”


Empat Puluh Tahun Berbuat Dosa
Dalam riwayat yang lain pula dijelaskan, bahawa pada zaman Nabi Musa as, kaum bani Israil pernah ditimpa musim kemarau panjang, lalu mereka berkumpul menemui Nabi Musa as dan berkata: “Wahai Kalamullah, tolonglah doakan kami kepada Tuhanmu supaya Dia berkenan menurunkan hujan untuk kami!”
Kemudian berdirilah Nabi Musa as bersama kaumnya dan mereka bersama-sama berangkat menuju ke tanah lapang. Dalam suatu pendapat dikatakan bahawa jumlah mereka pada waktu itu lebih kurang tujuh puluh ribu orang.
Setelah mereka sampai ke tempat yang dituju, maka Nabi Musa as mulai berdoa. Diantara isi doanya itu ialah: “Tuhanku, siramlah kami dengan air hujan-Mu, taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dan kasihanilah kami terutama bagi anak-anak kecil yang masih menyusu, haiwan ternak yang memerlukan rumput dan orang-orang tua yang sudah bongkok. Sebagaimana yang kami saksikan pada saat ini, langit sangat cerah dan matahari semakin panas.
Tuhanku, jika seandainya Engkau tidak lagi menganggap kedudukanku sebagai Nabi-Mu, maka aku mengharapkan keberkatan Nabi yang ummi iaitu Muhammad SAW yang akan Engkau utus untuk Nabi akhir zaman.
Kepada Nabi Musa as Allah menurunkan wahyu-Nya yang isinya: “Aku tidak pernah merendahkan kedudukanmu di sisi-Ku, sesungguhnya di sisi-Ku kamu mempunyai kedudukan yang tinggi. Akan tetapi bersama denganmu ini ada orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan maksiat selama empat puluh tahun. Engkau boleh memanggilnya supaya ia keluar dari kumpulan orang-orang yang hadir di tempat ini! Orang itulah sebagai penyebab terhalangnya turun hujan untuk kamu semuanya.”
Nabi Musa kembali berkata: “Wahai Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang lemah, suaraku juga lemah, apakah mungkin suaraku ini akan dapat didengarnya, sedangkan jumlah mereka lebih dari tujuh puluh ribu orang?” Allah berfirman: “Wahai Musa, kamulah yang memanggil dan Aku-lah yang akan menyampaikannya kepada mereka!.”
Menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Nabi Musa as segera berdiri dan berseru kepada kaumnya: “Wahai seorang hamba yang derhaka yang secara terang-terangan melakukannya bahkan lamanya sebanyak empat puluh tahun, keluarlah kamu dari rombongan kami ini, kerana kamulah, hujan tidak diturunkan oleh Allah kepada kami semuanya!”
Mendengar seruan dari Nabi Musa as itu, maka orang yang derhaka itu berdiri sambil melihat kekanan kekiri. Akan tetapi, dia tidak melihat seorangpun yang keluar dari rombongan itu. Dengan demikian tahulah dia bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi Musa as itu adalah dirinya sendiri. Di dalam hatinya berkata: “Jika aku keluar dari rombongan ini, nescaya akan terbukalah segala kejahatan yang telah aku lakukan selama ini terhadap kaum bani Israil, akan tetapi bila aku tetap bertahan untuk tetap duduk bersama mereka, pasti hujan tidak akan diturunkan oleh Allah SWT.”
Setelah berkata demikian dalam hatinya, lelaki itu lalu menyembunyikan kepalanya di sebalik bajunya dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya sambil berdoa: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah derhaka kepada-Mu selama lebih empat puluh tahun, walaupun demikian Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku dan sekarang aku datang kepada-Mu dengan ketaatan maka terimalah taubatku ini.”
Beberapa saat selepas itu, kelihatanlah awan yang bergumpalan di langit, seiring dengan itu hujanpun turun dengan lebatnya bagaikan hanya ditumpahkan saja dari atas langit.
Melihat keadaan demikian maka Nabi Musa as berkata: “Tuhanku, mengapa Engkau memberikan hujan kepada kami, bukankah di antara kami tidak ada seorangpun yang keluar serta mengakui akan dosa yang dilakukannya?” Allah berfirman: “Wahai Musa, aku menurunkan hujan ini juga di sebabkan oleh orang yang dahulunya sebagai sebab Aku tidak menurunkan hujan kepada kamu.”
Nabi Musa berkata: “Tuhanku, lihatkanlah kepadaku siapa sebenarnya hamba-Mu yang taat itu?”
Allah berfirman: “Wahai Musa, dulu ketika dia derhaka kepada-Ku, Aku tidak pernah membuka aibnya. Apakah sekarang. Aku akan membuka aibnya itu ketika dia telah taat kepada-Ku? Wahai Musa, sesungguhnya Aku sangat benci kepada orang yang suka mengadu. Apakah sekarang Aku harus menjadi pengadu?”


Semoga kisah-kisah di atas akan menjadi pedoman kepada kita semua… insya’Allah..

MASIH segar dalam ingatan kaum Muslimin tatkala Rasulullah bersabda, Aku bermimpi dalam tidur sedang memegang segelas susu. Ku minum hampir habis susu itu sampai rasa kenyang menyelusup di kuku – kuku ku. Lalu sisanya ku berikan kepada Umar bin Khatab.

Waktu itu Seorang sahabat bertanya, Apa takwilnya, ya Rasulullah? Nabi menjawab, Ilmu.

Nyatanya, semasa memegang jawatan khalifah, Umar bin Khatab terkenal dengan kekerasan dan ke galakkannya. Akan tetapi, ilmunya menerangi semua sikap hidupnya, sehingga dalam memutuskan sesuatu perkara, yang dipedomaninya adalah kecerdasan pemikirannya, bukan sentuhan perasaannya. Selaku penguasa ia tidak terpengaruh oleh kemarahannya, kesedihannya atau kepentingan peribadi dan keluarganya.

Ia pernah berkata, :Membatalkan hukuman dengan diam-diam, bagiku lebih baik daripada melaksanakan hukuman dengan diam - diam. Sebab, membatalkan hukuman biasanya dilandasi oleh kebijaksanaan dan keampunan, sedangkan menjatuhkan hukuman membawa kepada rasa benci dan balas dendam. Apalagi jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Seorang ayah pada suatu saat datang kepada umar dan mengadu, Anak perempuan ku, wahai Amirul Mukminin, pernah terjerumus ke dalam dosa besar. Ia patah hati, lantas mengambil pisau dan mengerat lehernya sendiri. Untung aku mencegahnya. Anak itu ku selamatkan, lukanya ku rawat dengan cermat hingga ia segar bugar kembali.

Umar merungut, Hem, mujur anak engkau itu. Bunuh diri adalah tanda kekufuran. Ia harus bertaubat. Ayah itu menjawab, Memang itulah yang dikerjakannya sesudah itu. Ia menyesal dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sekarang ia dipinang seorang pemuda untuk menjadi isterinya. Apakah dosa itu harus ku ceritakan kepada calon suaminya, wahai Amirul Mukminin? Umar bertitah lantang,Apakah engkau bermaksud membongkar aib yang sengaja telah ditutupi Allah takdir-Nya? Demi Allah, seandainya kau melakukan hal itu, akan kuhukum engkau sedemikian rupa di depan masyarakat sehingga menjadi contoh yang pahit bagi yang lain. Tidak, jangan kau ungkap kembali cacat yang sudah terhapus itu. Nikahkanlah puteri engkau sebagaimana layaknya seorang perempuan terhormat dan Mulimat yang taat.

Mungkin itukah yang dinamakan kearifan dan tumbuh dari rohani yang bersih dan adil. Umar tidak segan-segan menceritakan kesalahannya kepada hakim dan meminta petanda mencabuknya sesuai dengan besar kecil kesalahan yang dilakukannya. Di punggungnya membekas jalur-jalur cemeti petanda itu, tanpa sekelumitpun Umar menampilkan kuasanya sebagai khalifah untuk diberi keringanan.

Namun, umar tidak ingin kecacatan orang lain diperhebohkan. Sebab, terhadap orang bersalah, yang diharapkan adalah memperbaiki, bukan memerosokkannya ke dalam kejahatan yang lebih besar. Kepada penjahat yang telah selesai menjalani hukumannya, seharusnya masyarakat memberi kesempatan untuk menebus dosanya di masa lalu, bukan mengasingkannya sehingga terpaksa mereka terperangkap ke dalam keburukan kembali.

Seorang lelaki seraya termengah-mengah datang menghadap Umar. Mukanya merah padam dan suaranya menggeletar manakala ia bercerita, "Wahai Amirul Mukminin. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, seorang pemudan Fulan dan pemudi Fulanah berpelukan dengan mesra di belakang pohon kurma.

Lelaki itu berharap Umar akan memanggil kedua asyik masyuk itu dan memerintahkan petanda supaya menderanya dengan cemeti. Ternyata tidak. Umar memegang leher baju lelaki itu. Sambil memukulnya dengan gagang pedang, Umar mengherdik, ??Kenapa engkau tidak menutupi kejelekan mereka dan berusaha agar mereka bertaubat? Tidakkah kau ingat akan sabda Rasulullah s.a.w., Siapa yang menutupi aib saudarannya, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan akhirat.

Dalam fikiran Umar, bila kedua pemuda-pemudi itu dimalukan di tengah orang ramai, boleh jadi mereka akan nekad lantaran tidak tahu kemana hendak menyembunyikan diri. Bukankah corak maksiat yang lebih parah akan mengurung mereka dalam nista berterusan?

Pada waktu yang lain, seorang Muslim diheret ke hadapannya kerana telah mengerjakan suatu dosa yang patut menerima hukuman cambuk. Tiga orang saksi mata telah mengemukakan kenyataan yang membuktikan kesalahan lelaki Muslim itu. Tinggal seorang lagi yang merupakan penentuan, apakah hukuman dera harus dijatuhkan atau dikurungkan.

Ketika saksi keempat itu diajukan, Umar berkata, Aku menunggu seorang hamba beriman yang semoga Allah tidak akan mengungkapkan kejelekan sesama Muslim dengan kesaksiannya. Dengan lega saksi keempat itu menyatakan, Saya tidak melihat suatu kesalahan yang menyebabkan lelaki itu wajib dihukum cambuk.Umar pun ikut bernafas lega.


*
Dipetik dari buku Koleksi Kisah-kisah Iktibar, Bila Kemanusiaan Disakiti, oleh K.H. AbdurRahman Arroisi.

"Yang kasar kita haluskan, yang simpul kita leraikan."

hayati hadis ini...

“Manusia seperti logam, terpilihnya mereka semasa jahiliyyah terpilih juga mereka semasa Islam, sekiranya mereka faham”

Nilai logam tidak akan berubah dalam mana-mana zaman. Sekiranya ‘jahil’, nilai itu akan
menyokong jahiliyyah dan sebaliknya, sekiranya dia Islam, nilai itu akan menyokong Islam.
Segalanya bergantung kepada kefahamannya.

Bahagian terakhir hadith ini, mempunyai dua sebutan:
1. memahami ilmu Fiqh. (Contoh: Imam As-Syafie).
2. memahami Islam. (Contoh: Sumayyah).
Ramai yang mungkin mengetahui hukum Fiqh tetapi bukan memahami Islam itu sendiri.
Sedangkan memahami Islam itu sendiri lebih penting sebelum mengetahui perkara-perkara lain
termasuklah Ilmu Fiqh. Mari kita melihat kembali apa yang berlaku semasa tahun 60an, ramai
pelajar-pelajar jurusan agama di Universiti Al-Azhar (ustazah-ustazah) yang banyak mengetahui
soal hukum-hakam tetapi masih tidak memakai tudung menutup aurat. Mereka mengetahui hukum
Fiqh tetapi masih tidak memahami Islam. Berbeza pula pada tahun 80an, ramai pelajar-pelajar
lepasan UK yang pulang ke tanah air dengan keadaan bertudung menutup aurat (sebelumnya
tidak). Mereka ini memahami Islam tetapi tidak menguasai ilmu Fiqh. Mereka yang memahami
Islam akan mengamalkannya, sebaliknya yang tidak memahami akan meninggalkannya walaupun
telah datang hujah dan pengetahuan. Jadilah seperti Sumayyah…
Kita memahami hukum Fiqh melalui kuliyah-kuliyah ‘Fardhu ‘Ain’. Tetapi bagaimana kita
mahu memahami Islam itu sendiri? Didiklah jiwa kita melalui proses usrah dan tarbiyyah.

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI 2008

Pada hari Rabu yang lalu, bersamaan 15 Oktober 2008 telah diadakan satu majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 2008 anjuran Kelab Rakan Masjid. Bertempat di Dewan Bendahara, seramai kira-kira 60 org ahli Kelab Rakan Masjid diraikan dalam majlis tersebut. Majlis bermula pada pukul 9.00 malam dan berakhir pada pukul 11.30 malam. Tujuan diadakan majlis tersebut sebagai tanda penghargaan kepada ahli KRM yang banyak menyokong usaha kelab ini dan untuk mengeratkan lagi ikatan silaturrahim antara ahli kelab.
Majlis ini telah lama dirancang dan akhirnya mendapat persetujuan ahli kelab untuk diadakan pada hari tersebut. Segala persiapan menjelang majlis tersebut dibuat secara teliti agar perjalanan majlis lancar. Setelah perbincangan diadakan, menu utama untuk majlis tersebut ialah satay bersama kuah kacang, ayam bakar serta banyak lagi. Ahli Jawatankuasa pelaksanaan majlis tersebut bertungkus lumus untuk memastikan majlis berlangsung dengan meriahnya. Pada sebelah petang ajk terlibat mula membuat persiapan untuk majlis berkenaan. Aturcara majlis bermula dengan ketibaan ahli Kelab Rakan Masjid dan ketibaan dif-dif jemputan. Antara dif-dif jemputan yang hadir ialah Ust A Mazlam bin Ibrahim sebagai Pensyarah Penasihat, Saudara Zaiful Ikhwan bin Abd Kadir sebagai Pengerusi JPP serta Saudara Mohd Rauhan bin Ruslan sebagai Pengerusi KRM. Selepas itu, pengerusi majlis memulakan tugasnya untuk memastikan perjalanan majlis lebih teratur.

Majlis diteruskan dengan ucapan oleh Pensyarah Penasihat KRM,iaitu Ust A Mazlam bin Ibrahim. Beliau menceritakan pengalaman beliau berjuang untuk memastikan ajaran agama islam tetap mekar dalam di setiap pelajar. Kemudian, disusuli ucapan oleh Saudara Zaiful Ikhwan yang memberi sokongan sepenuhnya segala aktiviti yang dirancang oleh KRM dan berharap kelab ini terus memberi sumbangan kepada institut. Akhir sekali ucapan oleh Pengerusi KRM, Saudara Mohd Rauhan. Beliau memberi harapan agar ahli kelab tidak leka dalam memperjuangkan Islam dan cuba sedaya upaya untuk meneruskan aktiviti yang melibatkan semua ahli supaya kerjasama semua ahli dapat dikukuhkan.
Selepas ucapan dari pengerusi kelab, majlis diteruskan dengan bacaan doa oleh Saudara Mohammad Ashraf bin Abdul Rashid. Setelah itu, semua ahli kelab mula menjamu selera. Setelah selesai menjamu selera, dif-dif jemputan mula berangkat pulang. Selepas itu, semua ahli kelab dikumpulkan kerana acara yang dirancangkan untuk ahli kelab akan berlangsung. Tanpa pengetahuan ahli kelab, sebenarnya ahli jawatankuasa majlis pada malam itu telah merancang satu permainan ilmiah kepada semua ahli. Permainan itu dipanggil permainan kotak beracun di mana di dalam kotak yang diedarkan mempunyai soalan yang akan menguji pengetahuan ahli kelab. Pelbagai jenis soalan yang diajukan, dan ahli kelab dapat menjawabnya dengan begitu baik. Selain itu, terdapat juga acara cabutan bertuah diadakan dan hadiah tersebut telah ditanggung sepenuhnya oleh saudara Muhummad Fikri bin Fuazi sebagai salah seorang ahli jawatankuasa majlis tersebut. Kira-kira pada pukul 11.30, majlis bersurai dan semua ahli kelab mula beransur pulang. Seperti yang dirancang, majlis Sambutan Hari Raya anjuran Kelab Rakan Masjid berlangsung meriah dan lancar.

Dicelah - celah Kepayahan
Tiga orang pemuda bersedia untuk memetik mangga di sebuah kebun. Pemilik kebun tersebut tiba bersama peralatan. Dia meminjamkan sebuah galah yang panjang kepada pemuda pertama. Di hujung galah terdapat satu lingkaran bulat yang diikat bersamanya jaring membentuk serkup. Untuk dua lagi pemuda yang sedang menantikan peralatan mereka, dipinjamkannya kayu yang tidaklah panjang mana namun turut mempunyai serkup di hujungnya. Pemilik kebun itu menyatakan dia akan memberi upah setimpal dengan hasil pungutan mangga yang diperolehi.
Pemuda pertama memulakan kerja. Dengan mudah dia menyerkup buah-buah mangga yang bergantungan di pokok-pokok. Pemuda kedua terpaksa memanjat sedikit bagi membolehkannya memetik kerana `galah pendek' yang diberikan pemilik kebun tadi menyukarkannya untuk memetik mangga semudah pemuda pertama. Pemuda ketiga turut mencuba, dia terasa susah. Pemuda ketiga memandang betapa mudahnya pemuda pertama memetik buah-buah mangga tersebut.
Pemuda ketiga itu tidak berpuas hati dan memaki pemilik kebun yang padanya sengaja mahu menyusahkannya. Dia membuang galah kontotnya dan berlalu pergi sambil merungut. Dia persoalkan betapa tidak adilnya pemilik kebun tadi kerana sudah tentulah pemuda pertama dapat mengaut upah lebih banyak tanpa perlu bersusah payah. Dia rasa dizalimi.
Setelah selesai memungut semua mangga-mangga maka pemuda pertama dan kedua tadi pun kembali bertemu pemiliknya dengan hasil pungutan. Pemuda pertama memperoleh lima bakul mangga. Pemuda kedua sekadar memperoleh tiga bakul.
Pemilik kebun memberikan pemuda pertama upahnya. Dia kemudian menghulurkan pemuda kedua upahnya. Pemuda kedua terkejut melihat upahnya sama dengan pemuda pertama sekalipun jumlah pungutan berlainan. Rupanya pemilik kebun yang sangat pengasih dan pemurah itu memberi pemuda kedua lebih sedikit upah kerana mengambil kira kesusahan tambahan yang dirasai pemuda kedua berbanding pemuda pertama.


PEMUDA KETIGA YANG KALAH
Pemuda ketiga itu adalah gambaran orang yang tewas kerana kesusahan yang menimpa dirinya. Dia melihat orang yang lebih senang daripadanya dan menjadikan apa dilihat itu sebagai lesennya untuk merungut merasa sangat susah. Walhal pemilik kebun itu merupakan seorang yang sangat pengasih dan penyayang. Masakan dia tidak akan mengambil kira kesusahan yang dilalui lalu tiada upah lebih akan diberi.
Sekiranya ramai orang yang senang hidupnya bisa tewas dengan sikap tidak bersyukur, orang yang ditimpa kesusahan pula lazim tewas kerana merungut tentang kesusahannya. Lebih dahsyat jika diletakkan Tuhan di kandang tertuduh kerana menjadikan nasibnya susah. Tidak akan mampu terlepas daripada kedua-dua kekalahan besar itu melainkan apabila ia faham tentang fungsinya diciptakan dan faham adanya kehidupan selepas mati.
Perlunya kewujudan alam selepas mati bagi menjustifikasikan keadilan. Seorang pembunuh yang menamatkan ribuan nyawa tidaklah adil sekiranya nyawanya hanya ditamatkan sekali. Keadilan dirasakan tercapai hanya apabila nyawanya ditamatkan beribu kali sesuai dengan kesalahannya. Maka ini hanya dapat dicapai pada hari pembalasan, pada kehidupan selepas mati dan bukan di alam ini.
Atas dasar keadilan dan sifat pemurah Tuhan juga, maka sesiapa yang telah bersusah-susah untuk patuh pada Tuhannya ketika di dunia, Tuhan Maha Pemurah ingin memberi balasan nikmat yang infiniti pada merek a. Nikmat infiniti yang ingin Pencipta alam ini kurniakan mustahil boleh wujud di dalam dimensi ini yang segalanya tidak kekal. Maka sekali lagi, alam selepas kematian perlu untuk itu.
Bicara tentang fungsi. Pencipta sudah menjelaskan siapa kita dalam firman-Nya yang masyhur tentang tujuan diciptakan manusia. Allah Subhana wa Taala berfirman:
Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Ku. [az-Zariyat 51:56]
Jelas manusia hanya hamba. Hamba yang melalui ujian-ujian untuk tunduk, patuh dan berserah diri kepada Penciptanya. Dewan ujiannya adalah di dunia ini ketika manusia itu hidup.`Passing mark'nya pula adalah kesabaran dan berserah diri kepada Penciptanya. Semua telah `dibocorkan' oleh Allah Subhana wa Ta'ala di dalam firmannya:
Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan (dengan merasai) kelaparan dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (Iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. [al-Baqarah 2:155-156]
Tubuh badan, keluarga, kesihatan, nyawa, segalanya hanya pinjaman untuk melalui ujian yang akan memberikan `markah' sebagai bekalan berjumpa Pemilik alam ini. Kehilangan ahli keluarga, kesihatan, harta dan sebagainya bukanlah bererti kita kehilangan sesuatu milik kita, tetapi kita cuma kehilangan pinjaman yang diberikan!
Setiap individu mungkin memperoleh pinjaman yang berbeza-beza kuantiti atau kualitinya untuk melalui ujian di dunia. Seperti juga galah yang dipinjamkan dalam cerita tiga pemuda pemetik mangga diatas. Seseorang mungkin diuji dengan kesihatan yang baik untuk melihat sejauh mana ia bersyukur dengan kesihatan itu dan menggunakannya untuk kebaikan sejagat. Ada pula yang mungkin diuji dengan penyakit kronik. Untuk melihat sejauh mana ia akan bersyukur dan bersabar.
Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. [al-Baqarah 2:286]
Mungkin ada perkara yang kelihatan sebagai kelebihan bagi mereka yang sihat tubuh badan. Sedar atau tidak, ada juga ruang ganjaran yang tidak mampu diperolehi oleh orang sihat tetapi orang yang tidak sihat mampu menggapainya.


BAGAIMANA IBADAT SI MISKIN MAMPU SETANDING SI KAYA?
Daripada Abu Hurairah radhiallahu `anh, katanya:
Orang-orang fakir Muhajirin datang kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam, lalu mereka bekata: "Orang-orang kaya sudah meraih darjat tinggi serta kenikmatan kekal abadi." Tanya Rasulullah shallallahu `alaihi wassalam: "Kenapa begitu?" Jawab mereka, "Mereka solat seperti kami, berpuasa seperti kami dan mereka bersedekah sedangkan kami tidak dapat bersedekah, mereka memerdekakan hamba sedangkan kami tidak (mampu) memerdekakan hamba. Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: "Sukakah kamu aku ajarkan kepada kamu amal perbuatan yang dapat memperoleh pahala orang-orang terdahulu serta mendahului pahala orang yang sesudah kamu? dan tidak ada yang lebih utama daripada kamu melainkan orang yang mengamalkan seperti amalanmu" Mereka menjawab: "Baiklah, wahai Rasulullah." Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kamu bertasbih, bertakbir dan bertahmid selepas solat 33 kali." Berkata Abu Shalih: Orang-orang miskin dari kaum Muhajirin kembali kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam dan berkata: "Saudara-saudara kami yang kaya mendengar apa yang kami lakukan, maka mereka melakukan hal yang serupa." Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: "Itulah kurniaan Allah yang diberikan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki- Nya" [Sahih Muslim – no:595]
Dalam menghuraikan maksud dan faedah-faedah hadis di atas, ulamak memberikan pelbagai interpretasi. Antara interpretasinya adalah bahawa sebenarnya setiap pihak di dalam hadis tersebut mempunyai kelebihan. Yang kaya dengan kelebihan amalan yang disebutkan di atas, ibadah bersifat harta dan tentu sekali disertakan dengan ujian kesyukuran. Yang miskin pula dengan kelebihan menjadi sebab terdedahnya amalan penuh berkat tersebut kerana mereka bertanya. Bukankah bagi mereka yang memulakan kebaikan, dia memperoleh pahala amalan tersebut dan pahala orang yang mencontohinya? Seperti sabda Nabi shallallahu `alaihi wasallam:
Sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik lalu ia diamalkan selepas itu, ditulis untuknya (pahala) seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangkan pahala mereka (para pengamal itu) sedikit pun. [Sahih Muslim – no:1017]
Dan tentu sekali kemiskinan mereka itu disertai dengan ujian kesabaran terhadap kesukaran hidup. Kedua kelompok mempunyai kelebihan dan ujian mereka tersendiri.
Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa adil. Setiap manusia tidak kira apapun keadaan mereka sentiasa ada ruang untuk mencapai redha-Nya dan memperoleh ganjaran terbaik buat akhirat.
Kita bukanlah dizalimi sekiranya dihinggapi penyakit kronik, miskin, kurang upaya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya diuji. Dan dalam ujian berat itu ada ruang yang boleh kita gunakan untuk menggapai redha Tuhan. Yang mungkin ruang tersebut tak mampu ditemui orang yang tidak ditimpa masalah seperti kita.

Kelab Rakan masjid masih dalam proses kelulusan..dari HEP sendiri, mereka sangat menyokong usaha ini. Mungkin kita warga IPSMB turut sama dapat merasakan akan kukurangan program-program agama dan mungkin..kefahaman yang kurang.. termasuklah semua ahli kelab rakan masjid (termasuk ‘pengerusinya’ sekali)..huhu.. Itupun bagi mereka yang dapat merasakan demikian.. yang x dapat rasa 2, check balik la kat mana yang kurang. Balancekan balik...
HEP sangat menyokong usaha ini, bahkan warden asrama memberi kami ruang untuk terus mengadakan program2 agama di institut ini. Pensyarah-pensyarah HEP banyak memberi cadangan dan pendapat yang berguna sehinggakan aku dapat rasakan mereka sangat ingin melihat warga institut ini hidup dengan suasana penuh islam..subhanaAllah.. sangat indah kalau dapat direalisasikan.. Malah ketika aku merasa lemah, KJ HEP sendiri yang membangunkan aku, terus memberi suntikan semangat untuk terus maju ke hadapan. Termasuk pensyarah jabatan RnD yang berterusan memberi tarbiyah kepadaku. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan..

Dari kami sendiri(KRM), kami baru nak berjinak2 dan belajar mengadakan program2 agama sebegini. Maklumlah kebanyakan ahlinya bukan dari latar belakang agama. Termasuk pengerusinya..
Cuma meminta tunjuk ajar dari mereka yang beralatar belakang agama, dan ustaz2 yang ada. Terima kasih pada mereka yang turut sama berada dalam usaha ini. Bagiku sendiri usaha ini memang patut disokong oleh semua orang yang bergelar muslim, terutama yang berda dalam institut ini.. di harapkan semasa tangan kanan ini membina, jangan ada pula tangan kiri yang menjatuhkan. Ingatlah, kita menginstiharkan perang dengan Allah secara tidak sedar. Nauzubillah..

Ermm... itu x penting bagiku.. bagiku yang penting usaha motivasi dan pendidikan Islam itu berterusan. Itu lagi utama daripada penubuhan ini. Itu nombor 2. Boleh diusahakan dengan berbagai-bagai cara. Yang pentiing dikalangan ahli sendiri kesedaran Islam itu sangat mantap. Di situlah adanya kekuatan. Kekuatan bukan ada pada populariti, bukan pada glamour, bukan pada gahnya sesuatu persatuan, tetapi pada sejauh mana ahli2nya membaiki diri.. dalam bahasa yang sebenar, mengusahakan taqwa.. sungguh aku katakan, bukan gurauan. Inilah yang berlaku pada perjuangan-perjuangan di dunia. Mereka sangat berusaha untuk membaiki dir. Mereka bermula dengan logam-logam yang berkarat atau yang kotor. Mereka berusaha membersihkannya. Nah, di situlah terserlahnya kejayaan. Atas bantuan Tuhan. Tuhan akan bantu dengan melihat sejauh mana kita membaiki diri. Xyah kita bicarakan bagaimana Tuhan nak bantu. Itu kerja Tuhan. Xde cmpur aduk dengan kehidupan manusia. Bila-bila masa, di mana kita berada, Tuhan boleh bantu..

Sekarang, usrah induk(pismp) sedang dimantapkan..
Aku harap, usrah KRM induk akan bermula secepat yang mungkin .. Ikhwah dan akhawat..
Merekalah perintis-perintis yang sangat diharapkan. Merekalah logam-logam yang hendak di gilap..
Usrahlah tapak uhuwahfillah itu tersemai.. semoga Tuhan sentiasa menunjukkan jalan ke arah kebaikan itu. Maksudnya, selepas hidayah, tuhan beri taufik pula. Indahnya perjungan jika kita mengenal Tuhan. Kita mencintai Tuhan..

Minggu kebudayaan dan Kesenian Islam

Kelab Rakan Masjid IPSMBDengan anisiatif Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) dan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dengan kerjasama Kelab Rakan Masjid (KRM), Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Mizan telah mengadakan Minggu Kebudayaan Dan Kesenian Islam bagi tahun 2008 bagi menambah lagi kecintaan para guru pelatih terhadap seni dan budaya islam.

Dengan tema Kebudayaan dan Kesenian Berasaskan Islam Yang Syumul diharap dapat dipraktikan oleh semua warga IPSMB dengan adanya program seperti ini.

Di harapkan program ini akan mendapat sambutan daripada guru pelatih. Berikut di sertakan tentatif program yang akan dijalankan:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...