kelab rakan masjid: 2010


 (Tekan untuk paparan penuh)

Ilmu yang di dasari asas kefahaman yang jelas serta penghayatan yang telus akan membuahkan amal yang bermanfaat. Maka dengan ini, Biro Agama dan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan (IPG KSM) telah mengambil inisiatif bagi mengadakan Bulan Kefahaman dan Penghayatan Islam untuk pengisian rohani pelajar kampus di samping mewujudkan kerjasama yang utuh antara mereka khususnya dan mempraktik amalan- amalan insan guru yang mulia umumnya sebagai bakal pendidik kelak.

Bulan kerohanian tahun 2010 yang bakal diadakan ini merupakan kesinambungan kepada Minggu Kebudayaan dan Penghayatan Islam pada tahun 2007 yang julung kali diadakan sehinggalah tahun-tahun berikutnya yang turut berlalu dengan jayanya. Amatlah diharap agar bulan tersebut bakal memberi kesan yang lebih mendalam terhadap pelajar dalam aspek pemupukan nilai murni yang lebih praktikal dalam kehidupan seharian sebagai guru pelatih. Penganjuran Bulan Kefahaman dan Penghayatan Islam ini juga bakal mencerminkan imej IPG KSM sebagai sebuah institusi guru yang sentiasa aktif menganjurkan aktiviti-aktiviti untuk manfaat warganya.

OBJEKTIF

1)    Memupuk perpaduan, ukhwah dan jalinan kemesraan di antara pentadbir, pensyarah, pelajar dan semua warga IPG Kampus Sultan Mizan.
2)    Melatih pelajar supaya memiliki kemahiran berpersatuan dan kemahiran mengendalikan sesuatu program.
3)    Memperdalam dan memperluaskan ilmu pengetahuan di samping dapat mempelajari tentang agama Islam dengan lebih mendalam.
4)    Mencungkil bakat-bakat para pelajar yang jarang atau tidak pernah ditonjolkan.

MATLAMAT

Mewujudkan suasana keislaman dalam kalangan guru pelatih melalui aktiviti yang berlandaskan syariat islam bagi melahirkan  insan guru yang soleh dan solehah.

ANJURAN

Biro Agama dan Pendidikan, Jawatankuasa Perwakilan Dan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar.

TENTATIF PROGRAM

(Tekan untuk paparan penuh)
HARAPAN

1.      Diharapkan agar program ini dapat berjalan dengan jayanya dari awal hingga ke akhir penutup.
2.      Untuk menjayakan lagi program ini, komitmen daripada semua pihak amat diperlukan dengan memberikan respon yang positif terhadap setiap aktiviti yang dijalankan.
3.      Penghayatan tentang kebudayaan dan kesenian Islam perlu dirasai oleh semua warga IPG KSM agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian.
4.      Pihak institut dapat menambah aktiviti-aktiviti keagamaan untuk para pelajar.
5.      Semoga program-program seperti ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang.

PENUTUP

Sesungguhnya Bulan Kefahaman dan Penghayatan Islam yang akan dianjurkan ini diharap dapat memberi kesedaran kepada para pelajar agar mengekalkan seni Islam yang indah di samping menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri dalam diri mereka melalui pengisian aktiviti-aktiviti yang akan diadakan.
Selain itu, kebolehan dan keterampilan pelajar akan dapat dicungkil dan diserlah melalui penglibatan mereka dalam mengendalikan sesuatu program. Perkara ini amat penting bagi menampilkan citra guru yang unggul di sebalik empat aspek utama perkembangan individu iaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelektual. Peluang dan pendedahan kepada pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan serta pengalaman sedia ada dalam pengalaman baru yang bakal diperoleh ini amat baik sebagai proses pengajaran dan pembelajaran untuk persediaan pada masa akan datang.
Melalui kerjasama daripada semua pihak, maka Bulan Kefahaman dan Penghayatan Islam tahun ini diharap dapat diadakan dengan lancar sepertimana yang telah dirancang dan  ditetapkan. Semoga program ini dapat menghimpunkan kesepaduan, keakraban dan kemesraan dalam seluruh kalangan warga Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. 


SALAM UKHWAH
Sekarang Kelab Rakan Masjid Al-Firdaus (KRM Firdaus) masih lagi dalam kelulusan peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Blog ini sedang membuat penambahbaikan untuk memantapkan perjalnan KRM di semester akan datang. Di bawah adalah sedikit sebanyak akan kandungan kertas kerja penubuhan KRM Firdaus. (Tekan tajuk untuk paparan penuh)

PENGENALAN
Dalam dunia yang semakin moden ini, Islam selalunya dipinggirkan dalam kehidupan seharian sehingga masyarakat semakin jauh dari syariat islam yang sebenar. Kejauhan dari syariat Islam ini menyebabkan masyarakat Islam semakin lemah dan mundur dari mereka dari golongan yang lain. Oleh itu, penubuhan Kelab Rakan Masjid di Institut Pendidikan Guru, Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu diharap dapat menjadi satu langkah kanan dalam mengubah arus pendidikan terutamanya supaya golongan pendidik yang keluar dari Institut Pendidikan Guru ini akan dapat membantu guru pelatih membentuk intelektual Islam dan dapat menegakkan syiar Islam dalam kehiduapan peribadi mereka.

”Pemimpin tidak boleh dicetak. Dan pemimpin tidak lahir di dalam bilik kuliah tapi tumbuh sendiri dalam hempas pulas kancah, muncul di tengah-tengah pengumpulan masalah, menonjol di kalangan rakan seangkatan lalu diterima dan didokong oleh umat.”- Bapak Natsir

RASIONAL
Menyedari hakikat ini, kami merasakan perlunya satu anjakan paradigma ke arah menyatukan guru pelatih muslim di kampus ini agar agenda pentarbiyahan dan penjanaan bakal guru yang cemerlang, profesional keguruan yang gemilang dan pemimpin negara yang terbilang dapat direalisasikan. Justeru, penubuhan Kelab Rakan Masjid IPGKSM digagaskan agar keperluan semasa seperti kebajikan, keamanan dan kesejahteraan guru pelatih kampus ini dapat dipenuhi sepenuhnya.

Rasionalnya penubuhan Kelab Rakan Masjid adalah untuk memenuhi keperluan kepada Suatu organisasi yang menguruskan surau Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan secara teratur dan bersistematik. Selain itu, ia juga dapat menyediakan platform kepada pelajar untuk menguruskan aktiviti yang berasaskan masjid.

NAMA KELAB
Kelab Rakan Masjid
Institut Pendidikan Guru, Kampus Sultan Mizan, Besut Terengganu.

TEMA / MOTO
”Membina Jati Diri Muslim Berasaskan Masjid”


LOGO

MATLAMAT
Mewujudkan suasana keislaman dalam kalangan guru pelatih dengan aktiviti yang berlandaskan syariat islam dengan menjadikan institusi masjid sebagai pusat.

OBJEKTIF
1. Melahirkan para guru yang dapat menyebarkan dan mengamalkan syiar Islam yang menyeluruh dalam kehidupan seharian mereka.
2. Melahirkan para guru yang mempunyai motivasi diri yang tinggi yang mampu mendidik anak didik dalam mempertahankan agama Islam, bangsa dan negara.
3. Mencungkil bakat dan menyediakan pelatih-pelatih guru bagi mewakili Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan dalam pertandingan yang bercorak islam.
4. Mengeratkan hubungan antara semua pelatih guru dalam Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan.

Diharapkan segala usaha penubuhan mendapat keredhaan Allah. Kami juga berharap ia akan mendapat kerjasama daripada Warga Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan.

Sekian.
Muhammad Hafifi Bin Sulaiman
Pengerusi Kelab Rakan Masjid

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...